• PHỔ THÔNG
 • THEO YÊU CẦU
 • CHUYÊN ĐỀ

Khóa Luyện Thi

Ôn tập và hướng dẫn giải đề thi theo cấu trúc đề thi chứng chỉ Năng lực tiếng Việt theo khung tham chiếu Châu Âu 6 bậc cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc hiểu và Viết:

 • Bậc 1 tương đương A1
 • Bậc 2 tương đương A2
 • Bậc 3 tương đương B1
 • Bậc 4 tương đương B2
 • Bậc 5 tương đương C1
 • Bậc 6 tương đương C2
Thời gian học:

 • 2 buổi/tuần
 • 3 buổi/tuần
 • 5 buổi/tuần
 • Theo yêu cầu của học viên
error: Content is protected !!