30 TẾT ÂM LỊCH

  • Namthilanguage
  • 05/03/2021

Cúng tất niên

Cúng tất niên để chia tay năm cũ, đón hương hồn ông bà về chơi 3 ngày Tết. Cả nhà cùng ăn bữa cơm tất niên.

Đêm Giao Thừa

Cúng kiếng, đón giao thừa vào 12 giờ đêm. Cả nhà ăn cơm đón Năm Mới mừng Tân niên.


*Hình ảnh: nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!