Ai về Đồng Tháp mà xem, Bông sen, bông súng nở chen lúa vàng

  • Namthilanguage
  • 29/09/2021

Đồng Tháp là một tỉnh của miền Tây Nam Bộ thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây có nhiều con kênh rạch hiền hòa, những cánh đồng lúa bạt ngàn, và những ruộng sen, ao súng. Cảnh đẹp này cũng chính là lời miêu tả của câu ca dao trên.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!