ANH HƯƠU ĐI CHỢ ĐỒNG NAI BƯỚC QUA BẾN NGHÉ NGỒI NHAI THỊT BÒ

  • Namthilanguage
  • 15/05/2021

Đồng Nai là một tỉnh của đồng bằng Nam Bộ. Bến Nghé ban đầu là tên đoạn sông ở Sài Gòn, sau đó được dùng để chỉ vùng trung tâm Sài Gòn.

Câu ca dao thể hiện nghệ thuật chơi chữ bằng cách dùng những từ ngữ cùng trường từ vựng để diễn đạt: “hươu – nai, nghé – bò”.

*Hình ảnh: nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!