“ANH(CHỊ, BÁC, CÔ…) ĐI ĐÂU ĐẤY?” CÓ PHẢI LÀ CÂU HỎI

  • Namthilanguage
  • 06/02/2021

Câu hỏi (câu nghi vấn) được dùng với mục đích chính là nhằm để hỏi, thông qua các từ: cái gì, như thế nào, ở đâu,… Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi gặp nhau người Việt thường hỏi han nhau thay cho câu chào. Những lời hỏi này đơn giản chỉ mang tính chất chào xã giao thông thường.

 Câu hỏi “Anh (chị, bác, cô…) đi đâu đấy?” hoàn toàn không cần câu trả lời. Người hỏi hoàn toàn hài lòng với những câu “trả lời” kiểu: “Tôi đi đằng này một cái”, “Ờ, con đi đâu vậy?”

*Hình ảnh: Nguồn Sưu Tầm

You may like

error: Content is protected !!