BÀ LA SÁT

  • Namthilanguage
  • 04/12/2021
chỉ người nữ luôn to tiếng, dữ dằn

Ví dụ: Ai cũng ngán bà la sát ấy, bả chửi chồng bả cả xóm đều biết.
*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!