BẠN DÌ

  • Namthilanguage
  • 10/12/2021
Quan hệ xưng hô giữa các con của hai chị em gái
 
Ví dụ: Tui với Lan là chị em bạn dì.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!