BÁNH TÉT

  • Namthilanguage
  • 03/08/2021

Theo nhiều nghiên cứu về văn hóa, bánh tét là sản phẩm của quá trình giao lưu văn hóa Việt với văn hóa Chăm (theo tín ngưỡng “phồn thực”).

“Bánh tét” có cách phát âm gần giống với từ “Tết” nên người ta cho rằng bánh tét là bánh Tết được đọc lệch. Cũng có lý giải rằng, “tét” là một hành động cắt bánh mỗi khi ăn (thường dùng dây buộc bánh để “tét”), vì vậy mọi người gọi loại bánh này là bánh tét.

Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!