BẾN LỨC

  • Namthilanguage
  • 15/11/2022
 là tên sông, tên huyện, tên cầu của tỉnh Long An, giáp với phía Tây Nam của Sài Gòn.

 Bến Lức là tên gọi vừa thuần Việt vừa có gốc Khmer: bến có nhiều cây lứt. Trong đó, Lứt (biến âm thành “lức”) là từ gốc Khmer “Rolưk” – tên một loại cỏ lá nhỏ, mọc theo bờ nước, rễ là vị thuốc.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!