BUỒN CƯỜI

  • Namthilanguage
  • 21/01/2021
Không có buồn gì cả mà chỉ có cười không mà thôi.

(Từ Điển tiếng Việt của một người Mỹ – Được tìm thấy trong sổ tay của một du khách Mỹ đánh rơi trên bãi biển Đà nẵng, Việt Nam)

You may like

error: Content is protected !!