CA DAO CHÂM BIẾM

  • Namthilanguage
  • 12/02/2022
phơi bày các sự việc mâu thuẫn, nêu lên sự việc đáng cười trong xã hội. Tiếng cười trong ca dao là tiếng cười suy ngẫm, nhằm mục đích đả kích một cách sâu cay những thói hư tật xấu của con người.

 Ví dụ:
Đàn bà chẳng phải đàn bà
Thổi cơm cơm khét, muối cà cà ôi.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!