CA DAO TỤC NGỮ – GẶP EM CHƯA KỊP TRAO LỜI, KIỂNG BA SON VỘI ĐỔ, RÃ RỜI ĐÔI TA!

  • Namthilanguage
  • 31/05/2021

Gặp em chưa kịp trao lời,
Kiểng Ba Son vội đổ, rã rời đôi ta!

* Kiểng là nhạc khí gõ bằng đồng, hình cái đĩa có núm nhỏ ở giữa, treo trên giá gỗ, dùng để đánh báo hiệu.
* Ba Son: tên xưởng đóng và sửa chữa tàu ở cạnh sông Sài Gòn.
* Câu ca dao nói lên tình cảm của những người thợ đóng tàu ở Ba Son.

You may like

error: Content is protected !!