CÀ RÀNG

  • Namthilanguage
  • 13/10/2021
 Cà ràng là từ có nguồn gốc từ tiếng Khmer (kran), đây là một loại bếp lò làm bằng đất nung và là phương tiện nấu nướng quen thuộc với người Nam Bộ, đặc biệt là người đi ghe, xuồng.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!