CÁCH DÙNG TỪ “CHẮC” TRONG TIẾNG VIỆT

  • Namthilanguage
  • 20/07/2021

–  “Chắc” là một ngữ khí từ thường được dùng trong câu hỏi.

–  Chúng ta dùng “chắc” để thể hiện mong muốn được xác nhận hoặc phủ nhận một phỏng đoán hoặc một nghi ngờ với mức độ bằng chứng thấp.

Ví dụ:
a. Mấy hôm nay không thấy ông bà Nam. Họ đi du lịch rồi chắc?
b. Chị ấy quên chiều nay họp rồi chắc?

*Nguồn: tổng hợp

You may like

error: Content is protected !!