CÁCH VIẾT HOA TÊN NGÀY LỄ, NĂM ÂM LỊCH, NGÀY TẾT, NGÀY VÀ THÁNG TRONG NĂM

  • Namthilanguage
  • 21/01/2021
a) Tên các năm âm lịch: Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết tạo thành tên gọi.
Ví dụ: Kỷ Tỵ, Tân Hợi,…

b) Tên các ngày tết: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi.
Ví dụ: tết Nguyên đán, tết Đoan ngọ,…

Đặc biệt: Viết hoa chữ Tết trong trường hợp thay cho tết Nguyên đán.

c) Tên các ngày trong tuần và tháng trong năm: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp không dùng chữ số.
Ví dụ: thứ Hai, thứ Tư, tháng Năm, tháng Tám,…

d) Tên các ngày lễ, ngày kỉ niệm: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết tạo thành tên gọi ngày lễ, ngày kỷ niệm.
Ví dụ: ngày Quốc khánh 2-9, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10,…

(Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư)

You may like

error: Content is protected !!