CẢI LƯƠNG

  • Namthilanguage
  • 15/06/2021

Cải lương là bộ môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, vừa diễn, vừa ca ra bộ, tức điệu bộ phù hợp với lời ca. Cải lương đã tổng hợp những tinh hoa nghệ thuật của các bộ môn khác (đặc biệt là hát bội) như: ca, kịch, nhạc, thi, vũ.

 

Theo ngữ nghĩa, chữ “cải lương” (改良) là sửa đổi cho tốt hơn, làm sao cho những cái dở, kém, thiếu sót trở thành hoàn hảo và thích hợp hơn.

*Nguồn : sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!