Canh chua điên điển cá linh Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon.

  • Namthilanguage
  • 28/10/2021
Điên điển là loại cây có bông màu vàng mọc theo kênh rạch.

Cá linh là loài cá nhỏ nước ngọt, đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Cá linh và bông điên điển chỉ có vào mùa nước nổi.

*Hình ảnh: eva.vn

You may like

error: Content is protected !!