CẦU VƯỢT GÒ DƯA

  • Namthilanguage
  • 25/05/2022
Gò Dưa là một địa danh của phường Tam Bình (Thủ Đức). Trong đó, “gò” là khoảng đất nổi cao lên giữa nơi bằng phẳng; “dưa” ở đây là dưa leo, loài cây được trồng nhiều nơi này trước kia.

(Theo Lê Trung Hoa)

You may like

error: Content is protected !!