CÂY THỐT NỐT

  • Namthilanguage
  • 01/06/2021

Thốt nốt là loài cây mọc nhiều ở các tỉnh giáp biên giới Nam Bộ như An Giang, Kiên Giang và gắn bó mật thiết với cuộc sống đồng bào dân tộc Khmer. Thốt nốt có thể dùng chế biến nhiều món ăn như: đường thốt nốt, chè thốt nốt, bánh bò thốt nốt,… hoặc nước thốt nốt mát ngọt.

Tên gọi “thốt nốt” có nguồn gốc từ tiếng Khmer là “th’not”, dân địa phương đôi khi đọc trại thành thốt nốt.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!