“Chê, rất chê nha!”

  • Namthilanguage
  • 06/10/2022
 “Chê” ban đầu là động từ mang nghĩa “tỏ ra không thích, không vừa ý vì cho là kém, là xấu”. Ví dụ: Nam chê món canh dở.
 Hiện nay trên mạng xã hội, giới trẻ thường dùng câu “Chê nha!” hoặc “Chê, rất chê nha!” để bày tỏ thái độ không hài lòng, không thích món đồ hoặc sự việc nào đó.

 Ví dụ:
Nam: Thi, anh mặc áo này đẹp không?
Thi: Chê nha, rất chê nha! (không đẹp hoặc không thích)

You may like

error: Content is protected !!