CHỢ TÂN ĐỊNH

  • Namthilanguage
  • 23/09/2021

Khu Tân Định là một phần trung tâm của Sài Gòn thập niên 60-70 của thế kỉ trước và bây giờ là một phường của Quận 3.

Chợ Tân Định được xây vào năm 1926 và là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng – Chợ Tân Định. Chợ Tân Định xưa nay có tiếng là “chợ nhà giàu” với nhiều món hàng giá cao hơn các chợ khác (một chút), bù lại, mặt hàng nào của chợ cũng tươi ngon và chất lượng.

*Nguồn: sưu tầm

*Hình ảnh: thanhnien.vn

You may like

error: Content is protected !!