CHÙA PHỤNG SƠN

  • Namthilanguage
  • 24/05/2022
Chùa Phụng Sơn (Quận 11) được xây dựng từ thế kỷ 19, lưu dấu kiến trúc chùa cổ Nam bộ: khung chùa bằng gỗ, mái ngói âm dương, nhiều pho tượng gỗ quý, thiếp vàng chạm trổ,…

Chùa là “di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia” từ năm 1988.

Theo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, năm 1988, 1991, các nhà khảo cổ học tìm được những di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa Óc Eo tại đây.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!