CỔNG CƯỚI XƯA

  • Namthilanguage
  • 17/11/2022
 ở vùng miền Tây sông nước trước đây được làm từ những cây cối xung quanh và gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây gồm: dừa nước, đủng đỉnh, hoặc cau.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!