CÚNG ÔNG TÁO CHUẨN BỊ ĂN TẾT

  • Namthilanguage
  • 06/02/2021

Hôm nay là ngày 23 tháng 12 âm lịch, đánh dấu ngày bắt đầu “ăn Tết”. Người Việt theo truyền thống sẽ dựng cây nêu trước nhà. Hôm nay cũng là ngày đưa Ông Táo (Thần Bếp) về trời, báo cáo hoạt động một năm của gia chủ.

*Hình ảnh: Nguồn Sưu Tầm

You may like

error: Content is protected !!