CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI MIỀN NAM

  • Namthilanguage
  • 13/01/2022
Cưới hỏi là việc chứng nhận mối quan hệ giữa 2 người trong mối quan hệ hôn nhân.

Trước đây, cưới hỏi phải trải qua “tam thư, lục lễ”. Tam thư là ba lá thư nhà trai gửi nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị sắp xếp các nghi thức hôn lễ. Lục lễ là sáu lễ nhà trai phải chuẩn bị.

Hiện nay, tùy vào mỗi gia đình mà việc cưới hỏi cũng không còn nhiều như xưa, thường là 03 lễ: chạm ngõ, lễ hỏi, lễ cưới. Có trường hợp đơn giản chỉ tổ chức 01 lễ cưới.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!