ĐÁM NÓI

  • Namthilanguage
  • 05/01/2022
còn gọi là lễ dạm/chạm ngỏ, là buổi gặp chính thức của gia đình nhà trai gặp gia đình nhà gái, là 1 tiến trình không thể thiếu trước lễ hỏi hay lễ cưới

Ví dụ: Tổ chức đám nói rồi lo dành dụm để năm sau cưới nhen con.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!