ĐẦY THÁNG

  • Namthilanguage
  • 09/08/2022
Đầy tháng (cúng Mụ, đầy cữ) là một trong những nghi thức quan trọng sau khi em bé tròn một tháng tuổi.
Trong ngày đầy tháng, các gia đình chuẩn bị trái cây, 12 đĩa xôi chè và các lễ vật khác để dâng cúng 12 bà Mụ (thần phụ trách việc sinh nở); làm tiệc mời họ hàng, bạn bè đến chúc.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!