ĐI THƯA VỀ TRÌNH

  • Namthilanguage
  • 13/03/2021
 “Thưa” và “Trình” là động từ chỉ sự thông báo, là nghi lễ phổ biến trong gia đình truyền thống Việt Nam xưa và ngày nay vẫn còn nhiều gia đình vẫn giữ nếp văn hóa này.

Ví dụ: con cái, em út trong gia đình khi muốn hẹn hò, gặp bạn bè thì phải xin phép, thậm chí nói rõ nơi mình sắp đến, hẹn gặp ai, đi trong bao lâu… Khi về nhà cần tìm đến người lớn trong nhà, báo rằng mình đã về.

*Hình ảnh: Nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!