ĐỊA DANH CẦU KHO

  • Namthilanguage
  • 14/04/2021

Cầu Kho là một địa danh thuộc Quận 1, TP.HCM.
Địa danh xuất phát từ một cây cầu nằm cạnh kho chứa lúa của nhà Nguyễn, được xây năm 1805 nên gọi là Cầu Kho.

Cầu và Kho ngày nay đều không còn nhưng người ta vẫn nhớ và đặt tên cho một phường của Quận 1 và khu chợ là chợ Cầu Kho.*Hình ảnh: Nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!