ĐƯỜNG 20 THƯỚC

  • Namthilanguage
  • 17/11/2022
 nằm trong 1 con hẻm trên đường Hoàng Diệu, Quận 4. Không có tài liệu giải thích rõ ràng tên đường này. Gọi là đường nhưng thực chất nó là 1 con hẻm khá nổi tiếng, là cả 1 thế giới của mì xào, bột chiên, ốc, bánh …với giá vô cùng bình dân của các tín đồ ẩm thực.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!