ÉO LE

  • Namthilanguage
  • 22/01/2022
 Theo từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê, “éo le” có nghĩa là “chênh vênh, không vững”. Ngày nay, “éo le” còn mang nghĩa trắc trở, trớ trêu, thường nói về hoàn cảnh của ai đó, về cảnh đời nào đó.
 Ví dụ:
– Lan có hoàn cảnh éo le.
– Chuyện tình cảm éo le.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!