Khi nào tôi nên đăng ký khóa học?

  • Namthilanguage
  • 05/10/2020

Cảm ơn bạn đã quan tâm và đã đặt câu hỏi cho Trung tâm.

Trung tâm khai giảng lớp mới mỗi tuần. Bạn có thể đăng ký bất cứ khi nào bạn sẵn sàng nhưng chúng tôi khuyến khích bạn ghi danh ngay khi bạn quyết định học tiếng Việt.

You may like

error: Content is protected !!