GIẬU ĐỔ BÌM LEO

  • Namthilanguage
  • 11/06/2021

– “Giậu”: tấm tre nứa đan hoặc hàng cây nhỏ và rậm để ngăn sân, vườn
– “Bìm bìm”: loại cây dây leo, sống dai, sức vươn mạnh mẽ

=> “Giậu đổ bìm leo” ý chỉ trường hợp thừa lúc người khác gặp rủi ro, thất thế mà vùi dập, lấn lướt (Theo từ điển Tiếng Việt – Hoàng Phê chủ biên)

– Ví dụ: Trong cuộc sống, chúng ta cần cẩn thận với những kẻ “giậu đổ bìm leo”, chỉ biết lợi dụng người khác.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!