GIỒNG ÔNG TỐ

  • Namthilanguage
  • 29/06/2021

Giồng Ông Tố là khu vực thuộc Quận 2 và một phần Quận 9. Giồng là chỗ đất cao hơn ruộng, trên đó nông dân xây dựng nhà ở và trồng trọt.

Năm 1679, chúa Nguyễn cho ông Trương Vĩnh Tố (người Hoa, thần phục chúa Nguyễn) đến khẩn hoang vùng đất mới toàn rừng tràm, dừa nước – bây giờ là khu vực giồng Ông Tố. Từ đó vùng đất này mang tên Ông Tố.

*Nguồn: tổng hợp

 

You may like

error: Content is protected !!