HÁT BỘI

  • Namthilanguage
  • 27/05/2021

“Hát bội” xuất phát từ việc người xưa thấy các diễn viên phải bội (đắp, gắn thêm) lên người cờ phướng, mủ mão cầu kỳ. Theo một số giả thuyết, trong cung đình thời xưa kiêng kỵ từ bội vì nó có trong từ “bội ơn, bội nghĩa” nên đổi “bội” thành “bộ”. Từ đó, nghệ thuật hát bội còn có tên là hát bộ, (hát kèm các cử chỉ, điệu bộ).

Trong hát bội, cách trang điểm, tô vẽ gương mặt, trang phục, điệu bộ, cử chỉ đều được quy định rõ ràng. Người xem chỉ cần nhìn vào nhân vật là có thể biết được diễn viên diễn vai gì.

*Hình ảnh: Nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!