HỒ CON RÙA

  • Namthilanguage
  • 22/11/2021

hay còn có tên khác là Công trường Quốc tế.


Sở dĩ có tên Hồ Con Rùa là vì công trình này ban đầu bao gồm hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm và tượng con rùa bằng hợp kim đội trên lưng bia đá lớn (hiện tại không còn).

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!