HỘI QUÁN NGƯỜI HOA Ở SÀI GÒN

  • Namthilanguage
  • 02/08/2021

Hội quán là công trình có giá trị kiến trúc độc đáo để thờ thần linh và sinh hoạt hội, họp của cộng đồng, bang hội người Việt gốc Hoa theo nguồn gốc sinh sống và ngành nghề với nhau. Hầu hết các hội quán được xây dựng từ rất lâu, và thường nhắc đến là Hội quán Hà Chương, hội quán Tuệ Thành, hội quán Nghĩa An,…

Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!