“HÔN”

  • Namthilanguage
  • 04/11/2021
“Hôn” theo tiếng Việt toàn dân là “hành động dùng môi chạm vào má, môi hoặc một vật khác”.
 
Nhưng “hôn” trong tiếng Sài Gòn (Nam Bộ) còn có một nghĩa khác, được dùng trong câu hỏi, giống với “không”, đi sau động từ hoặc tính từ: phải hôn, ăn hôn, nhớ hôn,…

 
Ví dụ:
Mai Nam đi công tác phải hôn?
Lâu quá không gặp, Thi nè, nhớ hôn?

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!