LÀM MÀU

  • Namthilanguage
  • 16/11/2021
 “Làm màu” là từ chỉ những người thích thể hiện bản thân qua những hành vi, lời nói không đúng như bản chất. Làm màu không hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng cũng không khuyến khích.

 Ví dụ: Về quê thôi mà cũng ăn diện dễ sợ. Bớt làm màu đi ông ơi!

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!