LĂNG CHA CẢ

  • Namthilanguage
  • 19/04/2021

Địa danh Lăng Cha Cả là nút giao giữa đường Hoàng Văn Thụ với Cộng Hòa, Trần Quốc Hoàn và Lê Văn Sĩ (Quận Tân Bình).

Ngày trước, nơi đây chính là khu lăng mộ của Cha Cả tức giám mục Bá Đa Lộc và các nhà truyền giáo người Pháp. Lăng Cha Cả nằm ngay vị trí bây giờ là hồ nước có quả địa cầu. Lăng có diện tích 2.000m2. Ngôi mộ đã được giải tỏa trong thập niên 1980.

*Hình ảnh: Nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!