LỄ NGHINH ÔNG Ở CẦN GIỜ

  • Namthilanguage
  • 23/09/2021

– Thời gian: Từ 15 đến 17/ 8 âm lịch
– Địa điểm: Xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ


Nghinh Ông là lễ hội gắn liền với tục thờ cá ông phổ biến ở miền biển, là dịp ngư dân cầu bình yên khi đi biển, đánh bắt được nhiều tôm cá.
Ngoài các nghi thức tổ chức lễ còn có các trò chơi dân gian như: kéo dây, đi cà kheo, hát bội,…

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!