Lên Sài Gòn phải qua sông Mỹ Thuận Có thương không sao em lựng bựng không chịu trả lời Năm đợi năm, tháng đợi tháng, anh hỏi ông trời ổng làm thinh!

  • Namthilanguage
  • 20/07/2021

Câu ca dao trên là lời thắc mắc, trách móc của chàng trai về tình cảm của cô gái dành cho mình. Theo chàng trai, muốn lên Sài Gòn thì phải đi qua sông Mỹ Thuận, giống với việc hỏi là phải trả lời, vậy mà sao cô gái im lặng trước tình cảm của anh ta.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!