LỖI DÙNG TỪ: CHIA SẺ, CHIA SẼ HAY CHIA XẺ?

  • Namthilanguage
  • 15/09/2021
– Chia xẻ: “xẻ” là chia, cắt cho rời ra, chia xẻ là chia thành nhiều phần làm cho không còn nguyên là một khối nữa
– Chia sẻ: là cùng chia với nhau để cùng hưởng hoặc cùng chịu (Theo Từ điển Tiếng Việt – GS. Hoàng Phê chủ biên)
– Chia sẽ: được xem là không đúng chính tả và không có ý nghĩa.

*Nguồn: tổng hợp

You may like

error: Content is protected !!