Lỗi phát âm tiếng Việt: Thanh điệu

  • Namthilanguage
  • 31/05/2022

Trong tiếng Việt ngoài ngữ điệu với sự lên xuống giọng nói để truyền tải các ý nghĩa như nghi vấn, cảm thán,… chúng ta còn thấy sự biến đổi giọng nói trong phạm vi một tiếng hay một từ đơn, với tác dụng phân biệt các tiếng và ý nghĩa của chúng với nhau. Đó chính là thanh điệu. Tiếng Việt có sáu thanh điệu: thanh không dấu, thanh huyền, thanh ngã, thanh hỏi, thanh sắc và thanh nặng. Trong quá trình học tiếng Việt của một số học viên nước ngoài, thường hay mắc phải lỗi phát âm tiếng Việt  giữa các thanh là phổ biến nhất.

  • Lẫn lộn thanh sắc (´) và thanh ngang ( ): Thanh ngang khó xác định cao độ khởi đầu, điều này làm cho việc phát âm sai thanh ngang và cao độ của tất cả thanh điệu khác cũng bị ảnh hưởng. Với thanh sắc thì lại hơi khó xác định cao độ kết thúc. Cho nên âm điệu và âm vực của thanh sắc và thanh ngang dễ có xu hướng bị trộn lẫn, làm cho người nước ngoài dễ mắc phải lỗi phát âm tiếng Việt không được chính xác.

Chẳng hạn nhiều học viên phát âm “học viên” thành “học viến”,…

  • Lẫn lộn thanh huyền (\) và nặng (.): nguyên nhân là do học viên nước ngoài không xác định được điểm kết thúc của hai thanh này. Thanh huyền khởi đầu thấp hơn thanh ngang và thoai thoải xuống dần cho đến kết thúc. Thanh nặng cũng khởi đầu bằng thanh huyền, nhưng ra giữa âm tiết nó đổ dốc xuống và kết thúc thấp hơn thanh huyền, đồng thời có hiện tượng siết thanh hầu.

Chẳng hạn “bạn bè” thường được phát âm thành “bạn bẹ”,..

  • Lẫn lộn thanh ngã (~) và thanh hỏi (ɂ): hai thanh hỏi và ngã là những thanh được tạo phát phức tạp cả về cao độ kết hợp, lên – xuống, đường nét gãy,… Thanh hỏi thuộc âm vực thấp. Thanh ngã thuộc âm vực cao, có thêm động tắc nghẽn thanh hầu như thanh sắc.

Ví dụ: “mạnh mẽ” sẽ phát âm sai thành “mạnh mẻ”,…

Trong quá trình học, nếu được phân biệt kỹ lưỡng ngay từ đầu thì học viên sẽ phát âm chuẩn và ít mắc sai phạm.

Nếu các bạn quan tâm và mong muốn luyện phát âm tiếng Việt chuẩn, hãy đến với Khóa học luyện phát âm của Trung tâm đào tạo tiếng Việt Nam Thi ngay hôm nay nhé!

[contact-form-7 id=”517″ title=”Qualification VI”]

You may like

error: Content is protected !!