LŨY BÁN BÍCH

  • Namthilanguage
  • 07/01/2022
là tên một con đường nằm trên địa bàn quận Tân Phú.

Lũy là công trình được tạo ra để bảo vệ một vị trí, thường đắp bằng đất. Lũy Bán Bích do Nguyễn Cửu Đàm đắp năm 1772, nối hai đầu rạch Bến Nghé và Thị Nghè, đến cầu Bông, bao quanh Sài Gòn. Vì lũy có hình dáng như nửa bức tường nên gọi là Bán Bích.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!