MÀI MẠI

  • Namthilanguage
  • 26/10/2021
 không nhớ rõ lắm

 Ví dụ: Tôi có biết chuyện này, nhưng lâu quá rồi tôi chỉ nhớ mài mại thôi.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!