MÀU “CHÁO LÒNG”

  • Namthilanguage
  • 08/05/2021
Cháo lòng là món cháo được nấu bằng gạo với nước luộc lòng lợn, có cho thêm lòng và tiết lợn, ăn kèm gia vị, rau sống.

Người Việt hay dùng chuyển nghĩa từ “cháo lòng” để chỉ màu trắng của một số sự vật vì bẩn mà ngả sang màu như màu nước cháo lòng.

– Ví dụ: Cái áo màu cháo lòng.

*Hình ảnh: Nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!