NA NÁ

  • Namthilanguage
  • 03/03/2022
Theo Việt Nam tự điển (Hội Khai trí Tiến Đức), “ná” (là từ cũ) có nghĩa là “gần như, gần giống”. “Na ná” là từ láy làm giảm nhẹ nghĩa của từ gốc, nghĩa là “hơi hơi giống vậy”.

 Ví dụ: Hai cái áo này na ná nhau.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!