NGÃ TƯ HÀNG XANH

  • Namthilanguage
  • 08/03/2021

Theo nhiều nhà nghiên cứu, trước năm 1945, cây sanh được trồng dọc hai bên đường Bạch Đằng ngày nay kéo dài đến nút giao thông Điện Biên Phủ và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sanh là loại cây to, cùng họ với cây đa, cây si. Vì vậy ngày xưa đường Bạch Đằng còn gọi là đường Hàng Sanh.

Theo bản đồ Sài Gòn những năm 60, đầu đường Bạch Đằng được chú thích là đường Hàng Sanh và ngã tư ngay sát đó được gọi là ngã tư Hàng Sanh. Địa danh Hàng Xanh là do người dân đọc chệch từ Hàng Sanh mà ra.

*Hình ảnh: Nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!