NGHĨA HÀM ẨN

  • Namthilanguage
  • 08/07/2021

Nghĩa hàm ẩn là nghĩa không thể hiện rõ trên mẫu câu và từ ngữ, người tiếp nhận hiểu ý nghĩa của câu qua việc suy luận từ từ ngữ, mẫu câu và ngữ cảnh.


Ví dụ:
Trong một số trường hợp, khi khách đến nhà chơi đã quá lâu, không tiện giục khách về, người Việt thường dùng cách hỏi giờ hoặc biểu lộ thái độ bồn chồn, sốt ruột, bận bịu. Khách sẽ tự hiểu mình đã ngồi chơi lâu và nên ra về.

*Nguồn: tổng hợp

 

You may like

error: Content is protected !!